László Kiss

László Kiss
Download CV Research Fellow (MTA TK Recens)
Research Interests

social history, history of health care system, history of educational system, sport history

Selected Publications

Ring, Orsolya; Kiss, László: Agenda dynamics in a  Socialist autoracy (1957-1988). In: Boda, Zsolt; Sebők Miklós (eds.) Political Regimes and Policy Dynamics: The Case of Hungary (1868- 2018). Palgrave (2021)

Ring Orsolya; Kiss László: Agrárpolitikai kihívások és jogszabályalkotás a korai Kádár-korban. Történeti források szövegelemzése és szövegbányászati vizsgálata. Digitális Bölcsészet, 2020. (2021)

Kiss László: Bélyegek a szocialista rendszer(ek) szolgálatában. Propaganda, legitimáció és bélyegkiadás a Rákosi- és a Kádár-rendszerben. FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok. 2020/3. 341-360. (2021)

Szabó, Martina Katalin; Ring, Orsolya; Nagy, Balázs; Kiss, László; Koltai, Júlia; Berend, Gábor; Vidács, László; Gulyás, Attila and Kmetty, Zoltán: Exploring the Dynamic Changes of Key Concepts of the Hungarian Socialist Era with Natural Language Processing Methods. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History (2020)

Gulyás, Attila; Szabó, Martina Katalin; Ring, Orsolya; Kiss, László, Boros, István: Networks of political elite and political agenda topics. Creation and analysis of historical corpora using NLP and SNA methods. In: Rudas Tamás, Péli Gábor (eds.) Pathways Between Social Science and Computational Social Science – Therories, Methods and Interpretations. New York, Springer (2020)

Kiss László: Az iparosodás hatása a modern közegészségügyi gondolkodás kialakulására. Orvostörténeti Közlemények, 2020. 61–80.

Kiss László: Diplomával a rendszerváltás előtt. Felsőoktatási Műhely, 2014/4. 13–42. (2015)

Kiss László: Az ispotálytól a modern kórházig. Kórházak Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig. Századvég, 2005/10. 49–82.

Kiss László: Egészség és politika. Az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében. Korall, 17. 107–137. (2004)

Kiss László: Zárt táborok a Hortobágyon és a Nagykunságon. In Saád József (szerk.): Telepessors. Budapest, 2004. Gondolat. 13–50.

Kiss László: Dögvész és epekórság. A pestis és a kolera Magyarországon a 19. században. Valóság, 2004/9. 19–30.